E-kullen 

födda 2007-04-25

Far: S50551/2006  Jupp Vom Aschafftal

Korad 373 poäng MH

HD A ED FREE

 

 

   

Mor: S27903/2002  Fjellalunda's Pirajja

S36947/2007 Flottatjärn's Elvis Of Jupp H HD A AD UA, MH
S36948/2007 Flottatjärn's Elliott Of Jupp H

HD ?

S36949/2007 Flottatjärn's Exon Of Jupp H HD ?
S36950/2007 Flottatjärn's Edvin Of Jupp H HD ?
S36951/2007 Flottatjärn's Egon Of Jupp H

HD ?

S36952/2007 Flottatjärn's Ebbe Of Jupp H

HD ?

S36953/2007 Flottatjärn's Elsa Of Jupp T

HD B AD 1

S36954/2007 Flottatjärn's Elin Of Jupp T

HD A, AD UA, MH

S36955/2007 Flottatjärn's Ebba Of Jupp T HD C, AD UA

 

BILDER & RESULTAT PÅ KULLEN

Flottatjärn's Elsa Of Jupp

 

Flottatjärn's Elin Of Jupp
HD A AD UA, MH, godkänd anlagsklass viltspår