Tollarvalpar planeras April-Maj 2019 efter

                 Flottatjärn's Fideli Of Perry  

                                    &

                    Wildbird Röde Tromb